Välj kod i trädet.

Lägg till Markerad kod genom att klicka på vald åtgärd.

Tangentbordkommando: [Enter] Välj kod med [Piltangenter]

Koden placeras under den blåmarkerade raden i kalkylen

Den blå markeringen flyttas genom att klicka på raden

Tangentbordkommando: [J] & [K]

1. Klicka på kodens namn i i kalkylen.

Trädet öppnas.

2. Välj kod som ska ersätta markerad kod.

Klicka på [Pilar] för att ersätta kod.