Vad är Branschanpassning i MEPS?

Branschanpassning benämns de förändringar av konstruktionen som motiveras av förändrade branschregler. 

Om dessa förändringar innebär att återställandet blir dyrare än ursprungskonstruktionen skall den ökade kostnaden redovisas separat. 


Vem som ska stå för kostnaden avgörs av försäkringsbolagets försäkringsvillkor. Försäkringsbolaget kan stå för hela kostnaden. Alternativt sätter de en ersättningsgräns i SEK. (se bild)


Funktionen skall inte användas för konstruktionsförändringar som motiveras av myndighetsföreskrifter.

Hur kalkylerar man Branschanpassning?

De arbetsmoment som utgör merkostnaden i den förändrade konstruktionen markeras medpå raden.


 


I detta exempel har vi vid återställandet lagt till en Plyfaskiva i en konstruktion som tidigare endast innehöll en enkel gipsskiva. Den nya delen av konstruktionen motiveras av nya branschregler.I detta exempel har branschregler motiverat en omdragning av rören. De tillkomna arbetsmomenten tas upp som merkostnad och markeras med.Hur redovisas Branschanpassning?


I kundgodkännandet redovisas kostnaden för branschanpassade koder separat. I detta fall har försäkringsvillkoret ett maxtak på 10 000 SEK för Branschanpassning.