Funktionen standardändringar används när ett uppdrag innehåller förändringar där den konstruktion som ersätts av försäkringsbolaget inte ska återställas till lika.  


I dessa fall markeras kalkylens koder med:


Standardändring - används för de koder som beskriver den konstruktion som ska återställas.

Beräkningsgrundande standardändring
- används för de koder som beskriver den ursprungskonstruktion som inte återställsOBS - För att funktionen standardändring ska fungera måste kalkylen innehålla koder markerade med både och  


Exempel 1 - Plastmatta ersätts med Parkett


Exempel 2 - Kakel och tätskikt ersätts med VåtrumsmattaOBS - Koder som är ej ersättningsbara ska inte tas med som beräkningsgrundande. I dessa fall handlar det om arbetsmoment som inte ska utföras och inte heller ersättas av försäkringsbolaget (exempelvis skadeorsak).


Alla koder som ska utföras ska tas med. Koder som motsvarar ej ersättningsbara delar i ursprungskonstruktion markeras med ej ersättningsbar .


Exempel 3 - Kakel och tätskikt ersätts med Våtrumsmatta - Tätskikt ej ersättningsbart


Exemplet ovan visar också på en möjlighet att kalkylera den förändring som blir när försäkringsbolaget ersätter demontering och återmontering medans kunden önskar rivning och nymontering.Beräkning av kostnad för standardändringar

Kostnaden för standardändringar är differensen mellan de koder som är markerade med Standardändring och Beräkningsgrundande standardändring. (beräknat på hela uppdraget inklusive ställ, mm.)
Beräkningen gäller endast skadekostnader. Tilläggsarbeten redovisas separat som en kostnad för kunden.

Kostnaderna redovisas i sammanställningen enligt följande exempel. 


Alla kostnader nedan är exklusive ställtid, ersättning för fordon och materialtransport. Dessa beräknas på hela uppdraget och kan därför inte redovisas per arbetsmoment. Kostnaderna visas exklusive moms.

Standardhöjande åtgärder

Standardändring kan användas för standardhöjande ändringar. I dessa fall kommer försäkringstagaren att debiteras för den ökade kostnaden enligt formeln  .


Standardsänkande åtgärder

Standardändring kan användas för standardsänkande ändringar. I dessa fall kommer försäkringstagarens kostnad att sänkas med den minskade kostnaden enligt formeln .


Försäkringsbolagets kostnadsutrymme

Om den standardsänkande åtgärdens värde överstiger försäkringstagarens kostnader kommer försäkringstagarens kostnad vara 0 SEK. Detta innebär att försäkringsbolagets kostnadsutrymme i skadan inte blivit fullt utnyttjad.

Hur stor del av försäkringsbolagets kostnadsutrymme som utnyttjats efter standardändringar redovisas i Fördelningslistans fotnot och i kundgodkännandets bilaga för standardändring.