Funktionen för att stänga eller avsluta ett uppdrag heter Markera klar i uppdraget.


Du hittar knappen under menyfliken: Om uppdraget

När du klickar på Markera klar i uppdraget arkiveras uppdraget och du hittar det i menyn Arkiv.