Funktionen för att stänga eller avsluta ett uppdrag heter Klar i Uppdraget.


Du hittar knappen under menyfliken: Parter i Uppdraget

När du klickar på Klar i uppdraget arkiveras uppdraget och du hittar det i menyn Arkiv.