Du behöver ha giltiga avtal med alla parter


För att kalkylen ska ge rätt värden i alla delar behöver det finnas ett avtal mellan Huvudentreprenören (HE) och alla parter i uppdraget.

Det behöver även finnas avtal med företag som inte använder MEPS.


Avtal i två led


Den grundläggande principen i Meps avtalssystem är att du kan ha skilda värden i avtalen mellan Beställare - Huvudentreprenör och Huvudentreprenör – Underentreprenör.

Systemet stödjer oberoende förhandlingar med olika avtalsparter.

Meps avslöjar inte avtalsvärden för parter som inte ingår i avtalet.

Funktioner för avtal i två led


Kostnadssammanställningen finns i flera versioner.

FB ser de siffror som gäller i Avtal 1 FB-HE.  

HE ser båda versionerna av kostnadssammanställningen.

UE ser de siffror som gäller i Avtal 2 HE-UE. 


OM det är olika värden i avtalet mellan FB-HE och HE-UE.
Vilka värden visas i kalkylen?

mWu och mängder är alltid samma värde för FB, HE och UE.

Materialpriser visas med nettovärden (inklusive rabatter och påslag)
Detta kan skilja mellan FB–HE och HE–UE beroende på avtalet.

När HE kalkylerar ser han de materialpriser som gäller i hans avtal med beställaren.