Generellt avtal (beställare)

(Används när en kalkyl skapas mot en beställare som inte har Meps.)

  • I vänster meny – Klicka på Parter i uppdraget
  • Klicka på [+ PART] - Beställare  • Välj det avtal som du vill använda i uppdraget.  • Ange Namn och övriga uppgifter på beställare och klicka på Klar


Generellt avtal (underentreprenör)

(Används när en kalkyl skapas med en underentreprenör som saknar Meps.)

  • I vänster meny – Klicka på Parter i uppdraget
  • Klicka på [+ PART] - Underentreprenör  • Välj det UE-avtal som du vill använda i uppdraget.  • Ange avstånd i km mellan objektet och underentreprenörens utgångsadress.
  • Välj etableringstyp.