Egna koder i MEPS används när MEPS koder eller Avtalade koder saknas. Dessa moment redovisas med faktiskt åtgången tid och faktiskt åtgånget material. Notera särskilt att Egna koder inte genererar ställ, resor eller materialtransport. Ersättning för arbetet ges enligt avtalad timkostnad. 


Egna koder ska dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt för parterna att i efterhand kunna bedöma ersättningen.


  • Välj Egna koder längst ner i trädet.

  • Välj typ av x-kod X0-X9. 

  • Ange alla uppgifter för koden.  
    Benämning, Enhet, Mängd, Pris, Utförare och Bransch. 
    (Enheten timmar (h) hämtar priset från avtalet.) 

  • Klicka på Lägg Till.