• Velg Egne koder og [+]
  • Velg type av x-kode X0-X9.
  • Angi all informasjon for koden.
    Navn, Enhet, Mengde, Pris, Utfører og Bransje.
  • (enheten Timer (h) henter pris fra avtalen.)
  • Trykk på [+ LEGG TIL].