Till ett annat utrymme

  • Markera de koder i kalkylen du vill kopiera.
  • Klicka på ikonen för kopiera.  • Välj det utrymme du vill lägga in koderna i. 

  • Klicka på Klistra in-ikonen för att lägga in de koder du valt att kopiera när du är inne i det nya utrymmet.


  • Justera mängder på de koder som behöver justeras. Till en annan kalkyl

  • Markera alla koder du vill kopiera. 
  • Klicka på symbolen Kopiera.

  • Antalet koder du markerat syns nu vid Klistra in ikonen. 

  • Stäng ner kalkylen och öppna den andra kalkylen du vill kopiera koderna till. 

  • Klicka på Klistra in ikonen.