I vänster meny – välj det utrymme där du vill placera nya koder. 

Klicka på [+] för att ta fram koderna. 

Klicka på ikonen för kopiera. 


Välj det utrymme du vill hämta koder från. 

Välj koder från utrymmet som du vill lägga in i kalkylen 

Klicka på [+ LÄGG TILL]. 

Detaljerna mängder på de koder som behöver justeras.