Välj byggnadsdel där koderna ska placeras. Klicka på [+] 


Alternativ 1 

Klicka på ikonen för trädet 

Välj önskad kod från trädstrukturen genom att klicka på nivåerna i trädet. 

Välj rubrik och mängd och klicka på [+Lägg till]. 


Alternativ 2: 

Klicka på ikonen för sök 

Skriv ett eller flera sökord i fältet. 

Välj kod i listan som öppnas. 

Välj rubrik och mängd och klicka på [+Lägg till].