Når du abonnerer på statistikk fra CAB så kommer denne i form av CSV filer. Får å se disse filene i excel må du gjøre følgende:

 

Slik gjør du:

 

Åpne Excel > Velg Data > Get data > From file > From Text/CSV

(instruks fortsetter under bildet)


 

Velg filen f.eks "Entrepreneur_StatisticsFile_Assignments.csv" > Trykk import > (om nødvendig trykk på "load data")