Hvorfor


MEPS Kundeside gir personer som ikke har MEPS-lisens, men som har behov for innsikt i et MEPS-oppdrag, mulighet til å få innsyn. 
Primært fokus er sluttkunder/forsikringstaker eller forsikringsmeglere osv.


  

Hvordan

MEPS Kundeside sendes ut via e-postinvitasjon fra "Parter i oppdraget" under Forsikringstaker. 
Invitasjonen sendes fra cabgroup.net, men har forsikringsinformasjonen i e-posten. E-posten inneholder ingen informasjon om skaden. 
Når du trykker på lenken, kommer du til en side der skadenummeret fungerer som passord for å komme inn på kundesiden.

Skadenummeret må sendes til kunden/brukeren separat. Hva


Når du går inn på kundesiden, vises informasjon fra oppdraget: Adresse (for å bekrefte at det er riktig krav), Besiktigelser, Kontaktpersoner til samarbeidspartnere og andre entreprenører i oppdraget, Prosjektplan (på aktivitetsnivå) og delte dokumenter.