Prosjektplanaktiviteter som tidligere ble opprettet under Aktiviteter, er nå flyttet til Arbeidsordre. 

Eks. Nymontering, riving, sanering og avfukting


 


 

Aktivitetene som ikke er planlagt, men merket med et tidsstempel, forblir under Aktiviteter.

f.eks. Start møte, Kontakt kunde, Kostnad/erstatning godkjent av kunde. 

Når arbeidsordrer brukes til å presentere en tidsplan, kan de brukes på samme måte som før. De tilordnes start- og sluttdatoer uten ekstra innhold. Når ferdigstilles, lagres datoene i selskapets statistiskkrapporter.

 

Det er også mulig å opprette flere arbeidsordrer for en prosjektdel. Dette gir deg bedre oversikt over hvilke deler av prosjektet som er planlagt, startet eller fullført.

  

Den samlede aktiviteten for nymontering ferdigmerkes i statistikken når alle arbeidsordrer for nymontering er fullført.

  

Som tidligere kan arbeidsordrefunksjonen også brukes sammen med håndverkerrollen og work.meps.net.

 

Du finner mer informasjon om disse funksjonene her: VIDEOER - Presentasjon og gjennomgang MEPS arbeidsordre