Denne videoen er en gjennomgang av funksjonene knyttet til sammenstillingerne våre i MEPS. I filmen tar vi utskriften av kundegodkjenningen som eksempel. Vi går gjennom hvordan hendelser påvirker innholdet i kundegodkjenningen og viser hvordan man bruker den viktige friteksten som finnes for kundegodkjenningen.