Med partner nettverk kan hver bedrift styre hvilke forretningsenheter (avdelinger) som kan og ikke kan motta oppdrag.


For entreprenører gjør man slik:

 

 

 

Merk: Man kan pause kun en forretningsenhet eller hele selskapet både på entreprenør og bestiller siden. 


For forsikringsselskap gjør man slik: 

 

Merk: Man kan pause kun en forretningsenhet eller hele selskapet både på entreprenør og bestiller siden