Med partner nettverk kan hver bedrift styre hvilke forretningsenheter (avdelinger) som kan og ikke kan motta oppdrag.


For entreprenører gjør man slik:

 

 

 

Merk: Man kan pause kun en forretningsenhet eller hele selskapet både på entreprenør og bestiller siden. 


For forsikringsselskap gjør man slik: 

 

Merk: Man kan pause kun en forretningsenhet eller hele selskapet både på entreprenør og bestiller siden

 

Slik pauser du avtalen

Hvis du ikke vil bruke partner nettverk kan du pause hele avtalen slik: 

Gå til Avtaler -> Trykk på pauseknappen -> Velg start og sluttdato -> Trykk lagre