Ny dialog for kostnadssammenstillinger i kaluleringen

De tidligere snarveiene i kalkuleringen er erstattet. Du kan nå gjøre valgene for hver sammenstilling direkte i kalkuleringen og velge om du vil laste ned sammenstillingen eller åpne den i en ny fane.

 

Forandringer i kodene som benyttes i MEPS

Selvavrettende masser

Arbeidstrinnet Priming er skilt fra den nymontering av avrettingsmasse for å tydelig muliggjøre kalkulering og planlegging av arbeidet. Materialkatalogen for selvavrettendemasser er også oppdatert i forbindelse med dette.  

 

I forrige release ble denne endringen gjort på kodene for nymontering  betong/ EPS, hvor Priming ble skilt fra koden. Dette betyr at Priming nå er skilt fra alle typer betong. 

 

 

 

Dører

En ny kodestruktur for dører er laget for å forenkle og effektivisere beregning og granskning av arbeidsmomenter. Endringen gjelder dørtreets kodestruktur og kodenavn. De nye kodene inneholder også en oppdatert katalog over materialer. 

 

Noen dørsett og rammesett har nå fått to hovedmaterialer for en mer nøyaktig prising av materialet.  

 

 

Hovedmateriale 1: Kan filtreres etter dørtype, dimensjoner og rammedybde. 

Hovedmateriale 2: Terskel 

Andre materialer ligger som tilleggsmaterialer. 

 

Merk at noen dørsett nå finnes under Andre dørsett 


 

 

Koden Nymontering terskel er en justert versjon av den forrige koden Nymontering terskel inkl. produksjon. Dette bør brukes når du kutter og tilpasser terskelen til den eksisterende dørkarmen. 

 

Dører - Tiltak 

En rekke arbeidsmoment flyttes fra andre steder i treet til ett enkelt område under overskriften Tiltak.