Vi flytter befaringer (fra og med 15.11.2022)

Befaringer og knappen for å opprette nye befaringer flyttes til «Om oppdraget». Se bilde:


 

Kodeendringer i MEPS

Vi fortsetter arbeidet med å oppdatere kodene i MEPS, for å forenkle beregningen og oppdatere koden mot gjeldende arbeidsmetoder.

 

Betong 

Kodene for arbeid med betong og armering samles, og plasseres mer sammen under noden Stamme/Betong og armering.

 1. Kledning/Overbetong er nå slått sammen med kodene Stamme/betong under de nye nodene Betong og armering/Betong.
 2. EPS flyttet til Betong og armering/EPS

Kodene for Betong og EPS er også gitt nye dimensjoner for å gi en mer nøyaktig beregning av materialer og tWu.  

Fabrikkbetong erstattes av Betong, XX mm med pumpebil.

Endringene for Betong og armering gjelder GulvInnervegg og Fasader 


 

 

 

Tiltak

Under noden Tiltak samler vi nå i tillegg til hulltaking, også tiltakene: Kapping, fresing, sliping og grunning.

Arbeidstrinnet Grunning flyttes ut av kodene Betong og EPS. I tilfeller der grunning skal utføres, beregnes det separat med koden Tiltak/Grunning/EPS-betong, grunning. 

Grunning vil fortsatt være inkludert i koden Selvutjevnende masser der arbeidsmomentet anses som foreskrevet. (Dette vil bli undersøkt separat i den kommende gjennomgangen av elementet Grunning i selvutjevnende masser).

Stålsliping flyttes som et mål, og alle forskjellige tiltaksalternativer fjernes på grunn av lav bruk og komplisert beregningsmåter. 

Endringene for tiltakene sliping, fresning og kapping av armering gjelder Gulv innervegg, Innertak og Fasader.


  Roter bilde i redigerings-/tegneverktøyet

Vi har gjort det mulig å rotere bilder selv i nettbefaringen. 

 

Oppdatert utseende i MEPS

Vi har oppdatert utseendet på følgende sider i MEPS:

 • Om oppdraget
  • Befaringer
  • Merknader
 • Befaring
  • Objektside
  • Befaringskjema
  • Oppsummering
  • Forhåndsvisning av befaringsrapport