Forandringer i kodene som benyttes i MEPS

MEPS Dataforvaltning har implementert flere endringer i kodetreet til MEPS. Blant annet en ny struktur for varmeisolasjon, en ny overskrift (Tiltak) for inngrep på bygningsdeler og nye koder for hulltaking.

 

Varmeisolering
I kodetreet har nodene for varmeisolering fått en ny struktur for å gjøre det lettere å finne de riktige kodene i treet. Det finnes også nye materialtyper, og for arbeidsoppgaver som inneholder to lag isolasjon, er det nå mulig å velge materialer for hvert lag. For noen koder innen varmeisolasjon er arbeidsmengden justert basert på nye analyser. Nytt er også at varmeisolasjon nå er tilgjengelig for krypkjellere under bakkenivå og murarbeid. 

 

Tiltak
En ny logikk i konstruksjonen av kodeverket introduseres i denne utgivelsen gjennom introduksjonen av overskriften Tiltak. Under Tiltak vil vi samle arbeidsstykker som involverer et inngrep på strukturelle deler. Dette er komplementære tiltak som ikke innebærer håndtering av hele bygningsdelen, som ny montering og riving. Vårt første eksempel på et tiltak er hulltaking. I fremtidige oppdateringer vil flere arbeidsoppgaver bli flyttet til Tiltak.  


Hulltaking

Kodene for hulltaking flyttes til overskriften Tiltak, som du finner under hver konstruksjonsdel. I forbindelse med denne flyttingen er det utviklet nye koder for hulltaking. Koden for store hull fjernes og erstattes i beregningen med Rivingsoverflate. Koden for hulltaking gjelder i fremtiden for hull opp til 7 dm2. Nye koder er også tilgjengelige for hulltaking i flerlagskonstruksjon.

 

Roter bilde i redigerings-/tegneverktøyet

Vi har gjort det mulig å rotere bilder i det nye redigerings-/tegneverktøyet som er tilgjengelig i fuktprotokoller/planskisser (Andre markeder)