Indikasjonsmåling og nye alternativer for opprettelse av fuktprotokoll i MEPS.

I fuktprotokollen kan du nå velge alternativet Annet for Materiale og Annet for Målingsplassering, når ingen av de andre valgene egner seg. I Målemetode har vi lagt til Indikasjonsmåling som et alternativ. For indikasjonsmåling skal en beregning ikke spesifiseres. I stedet er det valgene Tørr, Fuktig og Våt.  

 

Se statistikk over hvordan MEPS-jobber går (for entreprenør)

Nå kan du som har produktet MEPS Entreprenør se statistikk for organisasjonen sin i MEPS. Statistikken er utformet for å gi et godt innblikk i bruken av MEPS både fra et kostnads- og prosessperspektiv. Det gir også gode muligheter til å evaluere lønnsomheten til den delen av virksomheten som utføres i MEPS. Se filmen der Niclas viser hvordan statistikkfunksjonen kan brukes (på svensk).