Live fuktprotokoll i MEPS

Tidligere har en fuktprotokoller i MEPS vært knyttet til befaringen. Når befaringen er fullført, er fuktprotokollen låst. Nå er fuktprotokollen i stedet knyttet til oppdraget. Dette betyr at du kan administrere og opprette fuktprotokollen både i befaringen, arbeidsordren og direkte i oppdraget. Fuktprotokollen lever gjennom hele oppdragets levetid eller så lenge brukeren ønsker det. Fuktprotokollen kan merkes som fullført, og deretter genereres det en rapport.


Malepunkter kan, som før, plasseres på en plantegningen. Fargen på disse punktene er nå gul i både tegneverktøyet til MEPS og via integreringen av Floor Plan Creator i MEPS. 

Den nye fuktprotokollen vil bli lansert fortløpende i løpet av mars. 


Generell befaringsrapport

Det finnes nå et generelt befaringsskjema som brukeren selv kan angi navn på. Dette kan brukes til forskjellige avstemminger eller som en protokoll.


Oppdatert tegneverktøy i MEPS

Tegneverktøyet i MEPS er oppdatert for å lettere kunne markere fuktpunkter.


Objektbeskrivelse og praktisk informasjon 

Utseendet på disse sidene er oppdateret, men funksjonaliteten er den samme.


Forandringer i skapkodene som benyttes i MEPS 

Vi har gjort endringer i kodene som benyttes i MEPS for skap. Kodene er tilpasset hvordan moderne kjøkken er strukturert med flere skuffer og andre detaljer på kjøkkenet. Mange koder er fjernet og erstattet av nye. Les mer nedenfor/via lenken. 

https://eiendom.cabgroup.no/nb-NO/support/solutions/articles/9000212544-forandringer-i-skapkodene-som-benyttes-i-meps