Nytt filnavn for befaringer

For å gjøre det enklere å skille mellom forskjellige nedlastede befaringsrapporter, har vi lagt til adresse og sluttdato i filnavnet. Datoer gjør det lettere å skille når finnes flere rapporter i en arbeidsordre.

 

Legg til flere bilder i befaringsrapporten, selv på enheter med iOS
Nå kan du importere flere bilder om gangen til en befaring, selv fra enheter med iOS.

 

Kalkulering: «Antall rom som dette» fjernes

Alternativet for å velge «Antall rom som dette» er fjernet både i kalkuleringen og i befaringsappen. Dette skyldes at funksjonen noen ganger har blitt brukt feil og behovet for en slik funksjon anses som svært liten.