Posisjonsmålinger i kalkylen
Brukere har uttrykt et ønske om å se posisjonsmålinger mens de kalkulerer. Nå er målingene hele tiden synlige øverst i kalkylevisningen.   


Fritekstsøk i kalkylen
Filtreringen i kalkuleringen er forbedret ytterligere ved å legge til en fritekstboks. Der kan du skrive og søke etter arbeidsstykke, kode eller materiale. Du kan få tilgang til søkeboksen direkte gjennom hurtigtastene "gf". 


Bedre oversikt over informasjonstekster i kalkuleringen
For å gi en bedre oversiktover innholdet i hjelpeteksten til notater og koderrs, vises ikke lenger lange tekster i sin helhet, men du kan i stedet «velge» å se mer, og deretter senere «se mindre».  


Ny lenke fra MEPSInspection (vår befaringsapp) til MEPS

Nå kan du bruke en direkte lenke til MEPS fra hver befaring i appen. Dette gjør det enklere å utføre oppgaver som bare kan gjøres i MEPS og ikke i appen. 


Gjennomgang av befaring direkte i rapporten
Når en bestiller er varslet om at det er en befaring som det må tas en beslutning på, er de nå linket direkte til den aktuelle befaringssrapporten. Dette er for å finne den rette raskere og unngå tvil dersom det er flere befaringer i et oppdrag. 


Koordinator får tilgang til alle øyeblikksbilder
Tidligere har en koordinator bare kunnet se øyeblikksbilder tatt etter at de ble invitert inn i oppdraget. Nå får koordinatoren tilgang til alle øyeblikksbilder, uansett når de ble opprettet. Dette gjør at en koordinator kan inviteres til å støtte en kalkylebeslutning uavhengig av når kalkylen sendes inn.


Avtalevarsler
Avtaleansvarlig i hver avtale vil nå bli varslet på startsiden og via e-post når en avtale må godkjennes, justeres eller dersom en avtale er godkjent. På denne måten kan avtaler lettere opprettes og oppdateres.