Et forsikringsselskap kan aktivere funksjonen for Underoppdrag i et oppdrag.

Dette gjør det mulig å opprette nye underoppdrag som er knyttet til hovedoppdraget.
Hovedoppdrag

 
Underoppdrag

 
Deretter kan man enkelt bytte mellom de ulike underoppdragene fra menyen.

Funksjonen for underoppdrag aktiveres av forsikringsselskapet.

Både forsikringsselskapet og entreprenøren kan legge til nye underoppdrag.

 
En veiledning hjelper deg med å opprette underoppdrag, der informasjon fra hovedoppdraget kan velges og kopieres til underoppdraget.


 

Med kopieringsfunksjonen kan du kopiere koder fra hovedoppdraget til underoppdraget.

Valgte koder kopieres og plasseres i utklippstavlen.

 

Bytt over til kalkylen i underoppdraget.

Lim inn de kopierte kodene i det tilknyttede oppdraget.