Se brukerlisten basert på forretningsenheten du tilhører
For organisasjoner som bruker forretningsenheter, har listen over brukere tidligere vist alle brukere på alle forretningsenheter. Som bruker kan du nå filtrere den slik at du bare kan se brukerne som tilhører forretningsenheten eller enhetene du er koblet til. 

 

Informasjon når det ikke er avstand mellom UE og oppdragsadressen
Når en Hovedentreprenør inviterer en underleverandør til oppdraget, vises det nå en påminnelse i tilfeller der hovedentreprenøren ikke har spesifisert en avstand mellom UE og oppdragsadressen. 

 

Opprette underoppdrag med mer informasjon (tidligere boligbyggelag) 
Funksjonen som tidligere het Boligbyggelag har fått navnet underoppdrag. Vi har også lagt til flere felt slik at du kan angi mer informasjon så snart underoppdraget er opprettet. Dette betyr at brukeren ikke alltid trenger å angi underoppdraget og legge til aktiviteter.