Bildetekst i betaversjonen av arbeidsordren
Nå kan du legget til en forklarende tekst på hvert bilde i den nye betaversjonen av arbeidsordrer. Disse vises i MEPS-bilder og -dokumenter og i kalkuleringen. Dette gjør det enklere å administrere og vise bilder i MEPS.

 

Forbedring i menyen for bilder og dokumenter
Menyen i bilder og dokumenter er forbedret og tydeliggjort ved å gjøre det enklere å skille mellom overskrifter og mapper.

 

Overfør flere bilder samtidig i appen 

I appen MEPS Inspection kan du nå velge flere bilder samtidig i kameraets bildegalleri og overføre dem til en befaring. Til å begynne med fungerer dette bare i Android.

 

Farger i kalkuleringen og granskningsvisningen

I løpet av juni endrer vi måten MEPS signaliserer at det har skjedd endringer i kodelinjen i MEPS-kalkuleringen. Hvis du endrer et standardmateriale på kodelinjen til et annet materiale, vil det fra nå av bli markert med gul farge. Det samme vil skje hvis du endrer en standardbransje til en annen bransje. Tidligere var markeringen rød. (Hvis du derimot velger Kontantregulering som bransje, blir det ingen markering).

Endringen er en del av vårt arbeid med å justere hvordan farger skal signalisere ulike fenomener i MEPS. Flere lignende fargeendringer planlegges i fremtiden i kalkuleringen og granskningsvisningen.