Slette og endre rollen for en part i et oppdrag

Noen ganger er det behov for å erstatte eller fjerne en koordinator eller hovedentreprenør som har utført en befaring i et opppdrag. Nå er det mulig å gjøre dette ved å invitere parten som et befaringselskap i stedet og dermed endre rollen. Da er det mulig å legge til en ny part som koordinator eller hovedentreprenør i oppdraget. Du trenger derfor ikke lenger å opprette et nytt oppdrag når du vil endre disse partene.Varsler når en arbeidsordre startes og fullføres

Flere kunder har nå begynt å teste betaversjonen av arbeidsordre. Vi har mottatt ønsker om at det skal sendes melding til kontaktpersonen i opppdraget når en arbeidsordre startes eller fullføres. Dette kommer snart på plass og gjør det lettere å følge statusen på arbeidsordren.