Utvidede deler i avtalen og innstillinger 

Under Vår bedrift – Avtaleinnstillinger, kan du nå forhåndsdefinere tekster for avtalen og beregning av avstand. Man kan også legge til øvrig prisinformasjon som er en ny del i avtalen. De forhåndsdefinerte tekstene kan gjøres tilgjengelige og benyttes når det lages en avtale.I avtalen finnes også muligheten til å legge til en miljøvurdering og informasjon om entreprenøren som presenteres i forbindelse med invitasjonen til et oppdrag.


Krav om erstatningsmessighet før en kalkyle kan sendes

Før en kalkyle kan sendes inn må saken være satt som «Erstattningsmessig» eller «Trenger mer informasjon». Dersom avgjørelsen mangler vil det ikke være mulig å sende inn kalkylen.  

 

Nytt utseende for MEPS

Kjenner du ikke helt igjen MEPS? Det er fordi vi har byttet logo og farger. Vi oppdaterer dette fortløpende i ulike deler av systemet. 


E-post fra MEPS – Powered by CAB

Som avsender av alle våre e-poster står det nå «MEPS – powered by CAB.» Vi har også gjort det tydelig at disse e-postene ikke kan besvares. 


Oppdragsbilde i Arbeidsordre Beta 

Utviklingen av den nye funksjonen Arbeidsordre Beta fortsetter. Nå vises oppdragsbildet i MEPS også i Arbeidsordre Beta.


Nye skadetyper i MEPS

Nå finnes skadetypene løsøre og skadedyr i MEPS. Når disse typene velges så tilpasses befaringsrapporten automatisk. Man kan også sette opp regler for disse skadetypene i AutoReply.


Del befaringsrapport via e-post 

Nå er det mulig som befaringstekniker å velge å dele befaringsrapporten via e-post når en befaring er ferdigstilt. For å kunne bruke denne funksjonen må den hukes av under Vår bedrift – Kundekommunikasjon. Har Forsikringsselskapet som bestiller oppdraget valgt å ikke bruke denne funksjonen, kan ikke noen andre i oppdraget bruke den heller. 


Lys visning i MEPS befaringsapp 

For de som bruker mørk modus på sin enhet har visse funksjoner i MEPS befaringsappen ikke blitt vist helt tilfredsstillende, derfor viser vi lys modus for alle brukere uansett enhetens innstilling.


Søkefilter i kalkuleringen

Vi har lagt til et filter i når du søker etter koder i kalkuleringen. Filteret viser antall søketreff per grunnkategori i kodetreet, og gjør det lettere å finne rett kode. Filteret kan skjules om det er ønskelig.