En liste over befaringsoppdragene som du er tildelt vises, og som standard vises de som er utkast.

Klikk på Fullført hvis du vil se objektene som er fullført.


For mobiltelefon


Klikk på ikonet oppe i venstre hjørne for å komme til siden for å se tilgjengelige menyalternativ

Klikk på kartikonet i øvre høyre hjørne for å se en kartvisning over oppdragene dine. 

Hvis du vil ha mer informasjon og veibeskrivelse, kan du klikke på markeringene til de ulike oppdragene

Når du klikker på et befaringsoppdrag, hentes det fra Meps. De ulike oppdragene kan ha ulik status.

Grå = Klikk på tannhjulet for å velge å gjøre befaringen tilgjengelig offline, gjøre alle tilgjengelig offline eller åpne oppdraget i Meps.
Grønn = Befaringsoppdraget er lastet ned til telefonen. Du kan arbeide med det offline. Klikk her for å fjerne lokalt lagret befaring eller åpne oppdraget i Meps.
Gul = Befaringsoppdraget har endringer i den mobile enheten som ikke er lagret på Meps. Klikk her for å lagre, fjerne det lokalt lagrede oppdraget eller åpne det i Meps.
Rød = Det har oppstått en feil ved lagring eller åpning av befaringsoppdrag. Klikk på advarselstrekanten for å se feilmelding.