Det er dataeiers ansvar at personopplysningene i Meps er riktige og oppdaterte.

En dataeier er en person i en organisasjon som har fått mandat fra personopplysningsansvarlig til å bestemme over dataene. 

 

En dataeier har en av følgende roller i Meps:

- Meps Administrator
- Meps Avtaleansvarlig
 

Administratoren må gjøre følgende regelmessig: 


 Brukere som ikke lengre skal ha tilgang til lisensen må fjernes (kalkylehistorikk koblet til brukeren vil bli liggende i systemet). Om brukeren er kontaktperson i oppdrag må man manuelt oppdatere disse med ny kontaktperson.

 

  • Gå til Vår bedrift
  • Gå til Brukere
  • Trykk på papirkurven til høyre på brukeren
  • Svar Ja, ta bort på spørsmålet om du vil ”Ta bort brukeren?”

 

 

Brukere der kontaktinformasjon må oppdateres:

 

  • Gå til Vår bedrift
  • Gå til Brukere
  • Trykk på brukere som trenger å oppdateres
  • Korriger kontaktinformasjonen
  • Endringene lagres direkte