Sopimuksen laatijalla on kustannuspaikat käytössä


Jos sopimuksen laatijalla on kustannuspaikat käytössä, tulee uusia sopimuksia laadittaessa valita, onko sopimus

  • Jaettu - Sopimus on sopimuksen laatijan kaikkien kustannuspaikkojen käytettävissä.
  • Ei jaettu - Sopimus on sopimuksen laatijan valitun kustannuspaikan käytettävissä.


Sopimus organisaation kanssa ja sopimuksessa käytetään organisaation lähtöosoitteita


Sopimuksessa valitse sopimuskumppanin Vastaava kustannuspaikka -kenttään Ei ole ("yrityksen nimi").

Valitse sopimuksessa käytettävät lähtöosoitteet klikkaamalla + Lisää kohdassa Lähtöosoitteet.

Valitse Organisaatio-välilehti. Valitse ne osoitteet, joita käytetään sopimuksessa lähtöosoitteina. Klikkaa Lisää (n).

Kun hankkeessa käytetään sopimusta, joka on tehty organisaation kanssa ja sopimuksessa käytetään organisaation lähtöosoitteita, ohjautuu hankekutsu organisaatioon. Hankekutsun käsittelee Hankekutsun vastaanottaja organisaatiossa, joka määrittelee hankkeelle kustannuspaikan ja yhteyshenkilön hankekutsun hyväksymisen yhteydessä.


Sopimus organisaation kanssa ja sopimuksessa käytetään organisaation kustannuspaikkojen lähtöosoitteita


Sopimuksessa valitse sopimuskumppanin Vastaava kustannuspaikka -kenttään Ei ole ("yrityksen nimi").

Valitse sopimuksessa käytettävät lähtöosoitteet klikkaamalla + Lisää kohdassa Lähtöosoitteet.

Valitse Kustannuspaikat-välilehti ja alasvetovalikosta Kustannuspaikka. Valitse ne kyseisen kustannuspaikan osoitteet, joita käytetään sopimuksessa lähtöosoitteina. Klikkaa Lisää (n). Toista vastaava kaikkien sopimukseen lisättävien kustannuspaikkojen lähtöosoitteiden kanssa.

Kun hankkeessa käytetään sopimusta, joka on tehty organisaation kanssa ja sopimuksessa käytetään organisaation kustannuspaikkojen lähtöosoitteita, ohjautuu hankekutsu siihen organisaation kustannuspaikkaan, jonka lähtöosoite on lähimpänä hankkeen osoitetta. Hankekutsun käsittelee Hankekutsun vastaanottaja kustannuspaikassa (liiketoimintayksikössä), joka määrittelee hankkeelle yhteyshenkilön hankekutsun hyväksymisen yhteydessä.


Sopimus organisaation kustannuspaikan kanssa


Sopimuksessa valitse sopimuskumppanin Vastaava kustannuspaikka -kenttään "Kustannuspaikan nimi".

Valitse sopimuksessa käytettävät lähtöosoitteet klikkaamalla + Lisää kohdassa Lähtöosoitteet.

Valitse Kustannuspaikat-välilehti ja alasvetovalikosta Kustannuspaikka. Valitse ne kyseisen kustannuspaikan osoitteet, joita käytetään sopimuksessa lähtöosoitteina. Klikkaa Lisää (n)

Kun hankkeessa käytetään sopimusta, joka on tehty organisaation kustannuspaikan kanssa ja sopimuksessa käytetään sopimuksen mukaisen kustannuspaikan lähtöosoitteita, ohjautuu hankekutsu sopimuksen mukaiseen organisaation kustannuspaikkaan. Jos sopimuksessa on useita lähtöosoitteita, käytetään etäisyyslaskennassa sitä lähtöosoitetta, joka on lähimpänä hankkeen osoitetta. Hankekutsun käsittelee Hankekutsun vastaanottaja kustannuspaikassa (liiketoimintayksikössä), joka määrittelee hankkeelle yhteyshenkilön hankekutsun hyväksymisen yhteydessä.