Siirtyäksesi asetuksiin klikkaa Settings.

Välilehdellä General kohdassa

- Units määrittele pohjapiirroksissa käytettävä mittayksikkö.

- Object snap mahdollistaa objektien tarkan kohdistamisen muokkauksen aikana.

- Snap to grid mahdollista objektien kohdistamisen ruudukkoon objektin siirron aikana

Välilehdellä Visibility kohdassa

- Symbols and furniture valitse haluatko symbolien ja kalusteiden näkyvän piirroksessa.

- Dimensions valitse haluatko mittojen näkyvän piirroksessa.

- User dimensions valitse haluatko lisäämiesi mittaviivojen näkyvän piirroksessa.

- Labels valitse haluatko nimikkeiden / etikettien näkyvän piirroksessa.

- Lower floor outline valitse haluatko alemman kerroksen ääriviivojen näkyvän piirroksessa.

Välilehdellä Dimesions kohdassa

- Dimensions alternate unit valitse haluatko piirroksessa näkyvän myös vaihtoehtoisen mittayksikön.

- Wall thickness valitse haluatko ulkoseinän paksuusmitan näkyvän piirroksessa.

- All doors on door dimension valitse haluatko kaikkien ovien mittojen näkyvän piirroksessa.

- Dimension font size valitse mittatekstin koko.

- Dimension text color valitse mittatekstin väri.

Välilehdellä Grid kohdassa

- Grid valitse pohjaruudukon malli.

- Grid size valitse pohjaruudukon koko.

- Export grid valitse haluatko ruudukon näkyvän MEPSiin viedyissä tiedostoissa / piirroksissa.

Välilehdellä Bluetooth kohdassa

- Protocol valitse käytettävä mittalaite.

- Laser meter voit yhdistää mittalaitteen Floor Plan Creatoriin.

- Notification sound valitse haluatko kytkeä sovellukseen ilmoitusäänet.

- Auto apply valitse haluatko sovelluksen sulkevan lukeman syöttöikkunan mittaluvun vastaanottamisen jälkeen.

- Door frame width to add to laser value valitse mittausarvoon lisättävä ovikehyksen leveys.

- Multiplier suositellaan käytettäväksi numeroa 1.

Välilehdellä Export & Print kohdassa

- Image size suositellaan käytettäväksi "Bigger (1600px)".

- Scaling valitse miten mittakaava sovitetaan pohjapiirrokseen.

- Scale valitse piirroksessa käytettävä mittakaava.

- Active scales valitse muut mahdolliset piirroksessa käytettävät mittakaavat. Valitse useampi mitta-asteikko painamalla ctrl-näppäintä, kun valitset hiirellä mitta-asteikot valikosta.

- Margins valitse paperin marginaalit.

- PDF & print page orientation valitse sivun suunta.

- PDF & print page size valitse sivun koko.

- Export lower level outline valitse viedäänkö alemman kerroksen ääriviivat siirrettävään pohjakuvaan.

- Export background valitse haluatko tulostaa taustakuvan.

- Rooms transparency during export valitse taustakuvan läpinäkyvyyden määrä.

- Use Unicode text in DXF valitse käytätkö Unicode DXF:ää siirrossa.

Lopuksi hyväksy muutokset klikkaamalla OK.


Huonekorkeus

Huonekorkeuden määrittelyä varten klikkaa Floors.

Klikkaa Edit

Täytä huonekorkeus kohtaan Height.

Täytä kohtaan Ceiling thickness  välipohjan paksuus.

Lopuksi klikkaa OK.

Seinien paksuus

Seinien paksuuden määrittelyä varten klikkaa Project.

Täytä ulkoseinän paksuus kohtaan Exterior wall thickness ja sisäseinän paksuus kohtaan Interior wall snap distance.

Kohdassa Hide background images valitse piilotetaanko taustakuva.

Hyväksy muutokset klikkaamalla OK.