OMA MATERIAALIHINNASTO


Oma materiaalihinnasto on MEPSiin tuotava Excel-tiedosto, joka sisältää minimissään materiaalikohtaisesti tuotenumeron, tuotenimen, materiaaliyksikön ja materiaalin arvonlisäverottoman yksikköhinnan. Oman materiaalihinnaston materiaalin voi valita laskelmassa laskelmarivin materiaalivalinnassa Hinnaston materiaalit -välilehden kohdasta Ei sovittuja hinnastoja


Oma materiaalihinnasto on materiaalihinnaston aktivoinnin jälkeen käytettävissä kaikissa hankkeissa, jotka on luotu materiaalihinnaston aktivoinnin jälkeen.


Excel-tiedoston laatiminen


Omaa materiaalihinnastoa varten tulee sen materiaaleista laatia Excel-taulukko, joka sisältää minimissään sarakkeet materiaalien tuotenumerolle, tuotenimelle, yksikölle ja arvonlisäverottomalle yksikköhinnalle. Mahdolliset materiaalien yksikkömuutokset MEPSin yksiköitä vastaaviksi, ja sen myötä myös yksikköhintojen muutokset, on syytä tehdä jo Excel-taulukkoon. Muussa tapauksessa yksikkömuutos on tehtävä joka kerta, kun laskelmassa valitsee materiaalin omasta materiaalihinnastosta.

Tuotava excel-taulukko ei saa sisältää laskentakaavoja.

Excel-taulukko voi olla esimerkiksi alla olevan kaltainen.


Materiaalin MEPS-yksikkö tulee tarkistaa MEPSin laskemasta, ja taulukon MEPS-yksikköhinta tulee määritellä laskelman MEPS-yksikön mukaan, huomioiden MEPS-laskelmakoodiston rakenne ja materiaalimenekki.


Excel-tiedoston tuominen MEPSiin


Kohdassa Meidän yritys / Materiaalihinnastot klikkaa + Tuo.Kirjoita Nimi-kenttään ”materiaalitoimittajan nimi”. Kyseiseen kenttään kirjoitettu teksti on kyseisen materiaalihinnaston nimi MEPSissä, myös sopimuksissa, jos materiaalihinnasto liitetään sopimukseen.


Aloittaaksesi Excel-tiedoston tuomisen MEPSiin klikkaa Valitse tiedosto.Valitse tiedostokansiostasi oikea Excel-tiedosto ja klikkaa Avaa.


Täsmäytä tuotavat sarakkeet MEPSin tietoihin valitsemalla alasvetovalikosta oikea vaihtoehto kunkin kentän kohdalla. Pakollisia tietoja ovat Tilattavissa oleva tuotenumero, Nimi, Yksikkö ja Hinta.


Klikkaa seuraavaksi Käynnistä tuonti.MEPS ilmoittaa tuotujen materiaalien määrän. Klikkaa Ok.Oman materiaalihinnaston aktivointi


Klikkaa luonnostilassa olevassa materiaalihinnastossa Aktivoi.Materiaalihinnaston tilaksi muuttuu Käytössä.Materiaalihinnasto on nähtävissä materiaalihinnastoluettelossa kohdassa Meidän yritys à Materiaalihinnastot.

Oman materiaalihinnaston materiaalin liittäminen laskelmakoodiin


Kun laskelman koodirivillä klikataan koodin materiaalia, avautuu näkymä, joka sisältää kolme välilehteä: MEPS-materiaalit, Hinnaston materiaalit ja Oma materiaali. Klikkaa Hinnaston materiaalit -välilehteä ja sitä hinnastoa, josta haluat valita materiaalin valitsemaasi koodiin.


Valitse materiaalihinnastosta materiaali koodiin klikkaamalla kyseistä materiaaliriviä. Määrittele tarvittaessa materiaaliyksikölle muuntokerroin, oletusarvona on 1. Klikkaa lopuksi Valitse-painiketta.Valittu koodi näkyy laskelman koodirivillä. Materiaalin paino, hukkaprosentti ja lisämateriaalien hinnat tulevat koodin MEPS-materiaalille määritellyn mukaisesti.SOVITTU MATERIAALIHINNASTO


Sovittu materiaalihinnasto on sopimukseen liitetty oma materiaalihinnasto, johon voi sopimusta laadittaessa määritellä koko hinnastoa koskevan prosenttimääräisen alennuksen tai korotuksen. Sovitun materiaalihinnaston materiaaleihin voi luoda materiaaliliitokset MEPSin materiaaleihin, jolloin laskelmassa MEPS tarjoaa laskelmarivin materiaaliksi oletusarvoisesti sovitun materiaalihinnaston materiaalia. 


Sovittu materiaalihinnasto on sen aktivoinnin jälkeen valittavissa sopimuksiin ja käytettävissä sopimuksen luomisen jälkeen luoduissa hankkeissa.


Excel-tiedoston laatiminen


Sovittua materiaalihinnastoa varten tulee sen materiaaleista laatia Excel-taulukko, joka sisältää minimissään sarakkeet materiaalien tuotenumerolle, tuotenimelle, yksikölle ja arvonlisäverottomalle yksikköhinnalle.


Mahdolliset materiaalien yksikkömuutokset MEPSin materiaalien yksiköitä vastaaviksi, ja sen myötä myös yksikköhintojen muutokset, on syytä tehdä jo Excel-taulukkoon. Muussa tapauksessa yksikkömuutos on tehtävä materiaaliliitosten yhteydessä. Huomaa, että materialiitoksissa materiaaliyksiköt saattavat erota laskelman materiaaliyksiköistä, koska materiaaliliitoksissa MEPS laskee materiaalimenekin MEPSin laskelmassa.


Tuotava excel-taulukko ei saa sisältää laskentakaavoja.


Excel-taulukko voi olla esimerkiksi alla olevan kaltainen.Excel-tiedoston tuominen MEPSiin 


Kohdassa Meidän yritys à Materiaalihinnastot klikkaa + Tuo.Kirjoita Nimi-kenttään ”materiaalitoimittajan nimi”. Kyseiseen kenttään kirjoitettu teksti on kyseisen materiaalihinnaston nimi MEPSissä, myös sopimuksissa, kun materiaalihinnasto liitetään sopimukseen. Aloittaaksesi Excel-tiedoston tuomisen MEPSiin klikkaa Valitse tiedosto.Valitse tiedostokansiostasi oikea Excel-tiedosto ja klikkaa Avaa.


Täsmäytä tuotavat sarakkeet MEPSin tietoihin valitsemalla alasvetovalikosta oikea vaihtoehto kunkin kentän kohdalla. Pakollisia tietoja ovat Tilattavissa oleva tuotenumero, Nimi, Yksikkö ja Hinta.


Klikkaa seuraavaksi Käynnistä tuonti.MEPS ilmoittaa tuotujen materiaalien määrän. Klikkaa Ok.Materiaaliliitosten luominen 


Klikkaa Materiaaliliitokset.Kirjoita MEPS-materiaalihinnaston hakukenttään sana, jolla haet haluamaasi materiaalia. Klikkaa omasta hinnastostasi materiaalia, jolle haluat luoda materiaaliliitoksen MEPS-materiaaliin. Seuraavaksi klikkaa MEPS-materiaalihinnastosta materiaalia, johon haluat luoda materiaaliliitoksen. Kun olet tehnyt materiaaliliitosvalinnan, klikkaa oikeassa yläkulmassa Liitä.Määrittele materiaaliliitoksen mahdollinen yksikkömuunnos. Jos materiaalien yksiköt ovat samat, kirjoita kenttään numero 1.Voit myös liittää hinnastostasi useamman materiaalin yhteen MEPS-materiaaliin. Materiaalin perässä oleva numero kertoo, moneenko materiaaliin kyseisestä materiaalista on luotu materiaaliliitos.Kun olet luonut haluamasi materiaaliyhteydet, poistu näytöltä klikkaamalla X.Sovitun materiaalihinnaston aktivointi 


Klikkaa luonnostilassa olevassa materiaalihinnastossa Aktivoi.Materiaalihinnaston tilaksi muuttuu Käytössä.Materiaalihinnaston liittäminen sopimukseen 


Siirry sopimukseen ja liitä materiaalihinnasto sopimukseen klikkaamalla + Lisää kohdassa Materiaalihinnasto.Valitse valikosta oikea materiaalihinnasto, jolloin se näkyy sopimuksen kohdassa Materiaalihinnasto. Voit määritellä hinnastolle prosenttimääräisen alennuksen tai korotuksen. Sopimukseen voi liittää useita materiaalihinnastoja.