Vastausajat eri ilmoitustyypeille voidaan määritellä tunteina tai päivinä. Vastausajat voivat liittyä yrityksen sisäiseen tai hankkeen osapuolten toimintaan. Jos vastausajat on määritelty, mutta käyttäjä, jonka pitäisi saada ilmoituksia, on määritellyt oman tilin ilmoitusasetuksissaan, että ei halua vastausaikoihin liittyviä ilmoituksia, niin silloin kukaan organisaatiossa ei näitä ilmoituksia saa.


Aikalaskenta ei huomioi vuorokaudenaikoja, viikonloppuja, arkipyhiä yms.


Vakuutusyhtiön määrittelemät vastausajat


Vastaa hankekutsuun - Hankekutsuun vastaamisaika

 • Palvelutasoon määritellään kuinka monen tunnin sisällä hankekutsuun on vastattava.
 • Jos hankekutsun vastaanottanut organisaatio ei vastaa hankekutsuun määritellyn palveluajan puitteissa, lähettää MEPS tästä kerran muistutuksen hankekutsun vastaanottaneelle organisaatiolle sekä ilmoituksen hankekutsun lähettäneen organisaation hankkeen yhteyshenkilölle.

Ota yhteyttä asiakkaaseen (sisäinen) - Tarkastuksen osoituksesta yhteydenottoon asiakkaaseen

 • Palvelutasoon määritellään kuinka monen tunnin sisällä tarkastuksen osoituksesta oman yrityksen tarkastajalle oman yrityksen on kuitattava ottaneensa yhteyttä asiakkaaseen.
 • Jos asiakkaaseen yhteydenottoa ei kuitata tehdyksi määritellyn palveluajan puitteissa, lähettää MEPS tästä kerran muistutuksen oman organisaation hankkeen yhteyshenkilölle.

Ota yhteyttä asiakkaaseen (ulkoinen) - Hankekutsusta yhteydenottoon asiakkaaseen

 • Palvelutasoon määritellään kuinka monen tunnin sisällä hankekutsun lähettämisestä hankekutsun vastaanottaneen organisaation on kuitattava ottaneensa yhteyttä asiakkaaseen. 
 • Jos asiakkaaseen yhteydenottoa ei kuitata tehdyksi määritellyn palveluajan puitteissa, lähettää MEPS tästä kerran muistutuksen hankekutsun vastaanottaneen organisaation hankkeen yhteyshenkilölle.
 • Toimenpiteen Ota yhteyttä asiakkaaseen valitsee hankekutsun lähettäjä hankekutsun yhteydessä.

Varaa tarkastusaika (sisäinen) - Tarkastuksen osoituksesta tarkastusajan varaamiseen

 • Palvelutasoon määritellään kuinka monen tunnin sisällä tarkastuksen osoituksesta oman yrityksen tarkastajalle oman yrityksen on kuitattava tarkastusaika varatuksi.
 • Jos tarkastusaikaa ei kuitata varatuksi määritellyn palveluajan puitteissa, lähettää MEPS tästä kerran muistutuksen oman organisaation hankkeen yhteyshenkilölle.

Varaa tarkastusaika (ulkoinen) - Hankekutsusta tarkastusajan varaamiseen

 • Palvelutasoon määritellään kuinka monen tunnin sisällä hankekutsun lähettämisestä hankekutsun vastaanottaneen organisaation on kuitattava tarkastusaika varatuksi.
 • Toimenpiteen Varaa tarkastusaika valitsee hankekutsun lähettäjä hankekutsun yhteydessä.
 • Jos tarkastusaikaa ei kuitata varatuksi määritellyn palveluajan puitteissa, lähettää MEPS tästä kerran muistutuksen hankekutsun vastaanottaneen organisaation hankkeen yhteyshenkilölle.

Hankkeessa ei tapahtumia - Hankkeen viimeisestä tapahtumasta kulunut aika

 • Kun hankkeen tapahtumalokin viimeisimmästä tapahtumasta on kulunut palvelutasossa määritelty aika päivinä, eikä hankkeessa ole käynnissä olevaa toimenpidettä (Tietoja hankkeesta / Toimenpiteet), lähettää MEPS ilmoituksen oman organisaation hankkeen yhteyshenkilölle. MEPS toistaa ilmoituksen 9 kertaa määritellyn palvelutason mukaisissa sykleissä, jos hankkeessa ei tehdä ilmoitukseen vaikuttavia toimenpiteitä.


Urakoitsijan määrittelemät vastausajatVastaa hankekutsuun - Hankekutsuun vastaamisaika

 • Palvelutasoon määritellään kuinka monen tunnin sisällä hankekutsuun on vastattava.
 • Jos hankekutsun vastaanottanut organisaatio ei vastaa hankekutsuun määritellyn palveluajan puitteissa, lähettää MEPS tästä kerran muistutuksen hankekutsun vastaanottaneelle organisaatiolle sekä ilmoituksen hankekutsun lähettäneen organisaation hankkeen yhteyshenkilölle.
 • Tämä tulee kyseeseen, kun pääurakoitsija kutsuu hankkeeseen aliurakoitsijan tai tarkastusyhtiön.

Hankkeessa ei tapahtumia - Hankkeen viimeisestä tapahtumasta kulunut aika

 • Kun hankkeen tapahtumalokin viimeisimmästä tapahtumasta on kulunut palvelutasossa määritelty aika päivinä, eikä hankkeessa ole käynnissä olevaa toimenpidettä (Tietoja hankkeesta / Toimenpiteet), lähettää MEPS ilmoituksen oman organisaation hankkeen yhteyshenkilölle. MEPS toistaa ilmoituksen 9 kertaa määritellyn palvelutason mukaisissa sykleissä, jos hankkeessa ei tehdä ilmoitukseen vaikuttavia toimenpiteitä.