• MEPS Säännöstön mukaan tilat kuvataan tiloittain. 
 • Kaksi tilaa lasketaan yhdeksi tilaksi vain silloin, kun niiden välisen aukon leveys on yli 2 metriä ja niissä on työn kohteena olevilla pinnoilla samat pintamateriaalit, jotka voidaan käsitellä yhtenäisenä pintana työtä nopeuttaen.
 • Yksi tila sisältää 10 kulmaa. Jos kulmia on enemmän, merkitään ylittävä määrä omalla koodillaan (jalkalistat).

 

Esimerkki 1 • Tilan pituudeksi ja leveydeksi merkitään pisimpien seinien pituudet (5 m x 6 m).
 • Tilan korkeudeksi merkitään huonekorkeus (2,5 m).
 • Lattian bruttoalaksi merkitään tilan lattiapinta-ala (22,5 m2).
 • Lattiapiiriksi merkitään lattiapiirin pituus vähennettynä aukoilla, joihin jalkalistaa ei tule (20 m).
 • Seinän bruttoalasta (55 m2) vähennetään ikkuna-aukot (5,04 m2) ja oviaukot (4,2 m2).

 


Esimerkki 2 • Tilan pituudeksi ja leveydeksi merkitään pisimpien seinien pituudet (5 m x 6 m).
 • Tilan korkeudeksi merkitään huonekorkeus (2,5 m).
 • Lattian bruttoalaksi merkitään tilan lattiapinta-ala (24,0 m2).
 • Lattiapiiriksi merkitään lattiapiirin pituus vähennettynä aukoilla, joihin jalkalistaa ei tule (19 m).
 • Seinän bruttoalasta (50 m2) vähennetään ikkuna-aukot (5,6 m2) ja oviaukko (2,1 m2).