Tässä vakuutusyhtiö valitsee ja lähettää pääurakoitsijalle, ali-urakoitsijoille, tarkastusyhtiölle ja/tai koordinaattorille hankekutsun hyväksyttäväksi.
Vakuutusyhtiö voi tarvittaessa lisätä  vakuutuksenottajalle kertakorvaussopimuk-sen, jonka on oltava yleinen sopimus tai voimassa oleva urakointisopimus, jolloin se toimii kertakorvauksen hinnastona.


Voit valita hankkeeseen lisähenkilön, joka voi tarkastella hanketta ja osallistua hankkeeseen olematta asetettuna näkyväksi hankkeen yhteyshenkilöksi. Tällainen rooli voi olla esimerkiksi asiantuntija tai tarkastaja.Pääurakoitsija vuorostaan lähettää kutsun niille aliurakoitsijoille, jotka hän haluaa mukaan hankkeeseen. Tämä edellyttää voimassa-olevaa pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välistä sopimusta.
Kun osapuoli hyväksyy tai hylkää kutsun, näkyy tämä hankkeen osapuolissa. Jos osapuoli hylkää kutsun, voit kutsua toisen osapuolen.Käyttäjä voi peruuttaa osallistumisensa hankkeeseen klikkaamalla Kieltäydy hankkeesta.Tilaaja voi poistaa osapuolen hankkeesta klikkaamalla kyseisen osapuolen kohdalla olevaa rastia.