Tässä tilaaja valitsee osapuolensa / kumppaninsa hankkeeseen ja lähettää kutsun hyväksyttäväksi pääurakoitsijalle, urakoitsijalle ja/tai tarkastusyhtiölle. 

Vakuutusyhtiö voi lisätä kertakorvaussopimuksen, jos vakuutuksenottajalle lasketaan kertakorvaus. Kertakorvaussopimus voi olla yleinen sopimus tai esim. hankkeessa käytettävä urakoitsijasopimus, joka toimii toimialakohtaisena hinnastona kertakorvauksessa.


Voit valita hankkeeseen lisäksi toisen yhteyshenkilön, joka saa hankkeeseen saman näkyvyyden ja osallistumismahdollisuuden kuin varsinainen yhteyshenkilökin, olematta kuitenkaan hankkeen varsinainen yhteyshenkilö, esim. asiantuntija tai tarkastaja.


Pääurakoitsija voi vuorostaan lähettää kutsun aliurakoitsijalle, jonka hän haluaa mukaan hankkeeseen. Tässä käytetään sopimuksia, jotka pääurakoitsijalla on aliurakoitsijoidensa kanssa.

Kun osapuoli hyväksyy kutsun tai kieltäytyy kutsusta, näkyy tämä tieto kyseisen osapuolen kohdalla. Jos osapuoli kieltäytyy kutsusta, voi hankkeeseen kutsua jonkin toisen osapuolen.


Suorittava osapuoli voi luopua hankkeesta klikkaamalla Kieltäydy hankkeesta.


Tilaaja voi poistaa osapuolen hankkeesta klikkaamalla osapuolen kohdalla olevaa roskakorikuvaketta.