Voit luoda uuden sopimuksen valitsemalla +Lisää.


Valitse, luotko sopimuksen tilaajana vai urakoitsijana.


Kun valitset urakoitsijan roolin, voit luoda yrityssopimuksen tai sopimuksen yksityisasiakkaan kanssa. 


Kun valitset sopimuksen yksityisasiakkaan kanssa, voit luoda joko yleisen sopimuksen tai yksittäisen sopimuksen.

Kun haluat luoda yrityssopimuksen, voit valita sopimuskumppaniksi Mepsiä käyttävän yrityksen klikkaamalla Lisää Meps-yritys. Yritys, joka ei käytä Mepsiä, lisätään klikkaamalla Lisää uusi yritys.


Lisää sopimusosapuolten yhteyshenkilöt ja klikkaa Aseta sopimuksen osapuolet.


Lisää sopimuksen nimi ja tarvittaessa viitenumero.


Vakuutusyhtiön tai urakoitsijan sopimusvastaavana voit oman yrityksen sisällä luoda, muuttaa tai poistaa käytöstä sopimuksen, jossa sopimusosapuolina on yritys tai sen kustannuspaikka. Jos haluat, että sopimusta voi käyttää vain sopimuksen tehnyt yrityksen kustannuspaikka, tulee sinun valita Ei jaettu.


Lisää sopimuksen laajuus ja anna sopimuksen voimaantulo- ja päättymisaika. Voit myös täydentää matkan laskemisen kuvausta ja määrittää ilman korvausta ajettavan kilometrimäärän, jonka voi määritellä myöhemmin toimialakohtaisesti.


Lisää urakoitsijan lähtöosoitteet.


Kaikki Mepsin koodit on liitetty eri toimialoihin. Valitse ja hinnoittele ne toimialat, jotka liitetään sopimukseen. Jos urakoitsija on yritysasetuksissaan valinnut, että toimialasta vastaa aliurakoitsija, voidaan toimialalle määritellä aliurakoitsijalisä prosentteina. Toimialakohtaisia hintoja käytetään hankkeen laskelman hinnoittelussa.


Jos haluat sopimukseen kertakorvausmahdollisuuden, valitse Käytä kertakorvausta ja lisää hinnat. Kertakorvausta käytetään, kun vakuutuksenottajalle maksetaan korvaus itse tehdystä työstä.  


Mepsin materiaalihinnasto sisältyy aina sopimukseen. Alennuksen tai korotuksen voit määritellä materiaaliryhmittäin. Klikkaamalla materiaaliryhmäriviä näet materiaalit ja niiden hinnat.


Jos haluat lisätä omia materiaalihinnastoja, voit lisätä niitä klikkaamalla Lisää. Alennuksia ja korotuksia voit määritellä ainoastaan hinnastokohtaisesti.


Moniammatillisuus-kohdassa voit siirtää Meps-koodeja toiselle toimialalle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi siirrät maalauskoodit rakennustoimialalle, käytetään laskelmassa rakennustoimialalle määriteltyjä sopimushintoja ja aloitusmatkoja.
Jos yrityksesi tekee kartoituksia, valitse Tekee tarkastuksia. Tee vastaavat valinnat, jos yrityksesi toimii koordinaattorina tai pääurakoitsijana. Sopimuksen avainhakusanojen lisääminen helpottaa sopimuksen hakua. 


Sovitut koodit -kohtaan voit lisätä koodeja, joita Mepsissä ei ole. Näitä koodeja voidaan käyttää hankkeissa, joissa tätä sopimusta käytetään. Sopimuksen mahdolliset liitteet voit lisätä kohdassa Liitteet.


Kun olet valmis ja haluat saada sopimuksen voimaan, klikkaa Lähetä hyväksyttäväksi. Sopimuskumppani näkee sopimuksen hyväksyttävissä sopimuksissaan ja voi kommentoida tai hyväksyä sopimuksen. Kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen, on se valmis käytettäväksi hankkeessa.


Sopimuksen alla on nähtävissä sopimuskäsittelyn historiatiedot, jotka sisältävät tietoja esimerkiksi siitä, milloin ja kuka on luonut ja lähettänyt sopimuksen sekä hyväksynyt sen.