Visste du att du kan använda Meps vid jobb på privatmarknaden? Meps funkar smidigt när du vill visa en privatkund vad ett jobb kommer kosta. Utskrifterna kan enkelt anpassas så de är enkla för en privatperson att förstå. Här visar vi hur du ska göra.


Se bild från kalkylvyn


  • Klicka på den inringade pilen till höger om Totalsumma.
  • Klicka på ”kostnadssammanställning”
  • Utskriften för ”Kostnadssammanställning” öppnas.

anpassad utskrift1
Se vyn från utskriften Kostnadssammanställning

Klicka på pilen uppe till höger om mWu. Du får tre alternativ:

  • Visa alla kolumner i mWu.
  • Visa alla kolumner i SEK.
  • Dölj kostnadskolumner.

Anpassad utskrift2Här ser du en beskrivning av vad de tre olika alternativen för utskrift innehåller

Anpassad utskrift3


När du skapar Mepsuppdrag mot privatmarknaden behöver du ett generellt avtal som beställare i uppdraget.

Läs mer om det här:

Hur använder jag ett generellt avtal?

Hur skapar jag ett generellt avtal?