När du skapar en kontantreglering är det viktigt att få alla koder i kalkylen att ge rätt värde.

Här följer en instruktion.

Kontantreglering där försäkringstagaren anlitar annan entreprenör

I denna kontantreglering gäller följande:

  • Beräkningen grundar sig på avtalets pris för kodens respektive bransch (Bygg, Rör, Golv osv.)
  • Beräkningen separerar ställ och etablering per bransch.
  • Beräkningen av Ställ och transport grundar sig på ett avstånd som blir gemensamt för alla branscher
  • Beräkningen lägger inte till något UE-påslag.


Gör så här:

I kalkylen

Sätt försäkringstagare som utförare på Alla Kodrader i Kalkylen (Behåll befintlig bransch).Parter i uppdraget

Lägg till ett avtal på försäkringstagaren som innehåller de priser som kontantuppgörenslen ska baseras på. 
Detta kan vara ett av era ordinarie avtal med huvudentreprenörer.Ange avstånd för uppdraget på försäkringstagaren (Avstånd till bygghandel).
I detta fall blir avståndet ett schablonavstånd som alla branscher blir beräknade för.Kontantreglering där försäkringstagaren utför eget arbete

I denna kontantreglering gäller följande:

  • Beräkningen grundar sig på avtalets pris för branschen kontantreglering
  • Beräkningen ger en gemensam beräkning för ställ och etablering.
  • Beräkningen av Ställ och transport grundar sig på ett avstånd (försäkringstagarens avstånd till bygghandel).
  • Beräkningen lägger inte till något UE-påslag.


Gör så här:


I kalkylen

Sätt försäkringstagaren som utförare på Alla Kodrader i Kalkylen.
Sätt branschen Kontantreglering på alla kodrader.


Parter i uppdraget

Lägg in ett avtal på försäkringstagaren som innehåller de priser kontantuppgörenslen ska baseras på.
Avtalet måste innehålla priser för Kontantreglering, mWu, pTu och tWu.Ange avstånd för uppdraget på försäkringstagaren (Avstånd till bygghandel).