• Markera alla koder och rubriker du vill kopiera. 
  • Skapa en mall genom att klicka på kugghjulet  

  • Ge mallen ett namn och välj [SPARA]. 

  • Stäng uppdraget och öppna den andra kalkylen du vill kopiera koderna till. 

  • Gå till kalkyleringen välj det utrymme du vill kopiera till (se till att måtten är satta i utrymmet) 

  • Välj mallen under ”Egna mallar” och kopiera över alla koder till utrymmet. 

  • Alla mängder ändras enligt det nya utrymmets mått utom koder med st. och lpm som mängd. Det måste du ändra manuellt. 

  • Efter detta kan du ta bort mallen genom att gå in under ”Vårt företag” och ”Mallar”