Arbeidsordre (Beta)

I desember kommer Arbeidsorder Beta. Det er et første steg i å erstatte nåværende Arbeidsorder og Aktiviteterr, og gjør MEPS bruksområde enda bedre. En arbeidsordre kan lages og planlegges i MEPS, og en håndverker eller underentreprenør kan tildeles denne arbeidsordren.  

Vi har lagt til rollen Håndverker og gjort det mulig for deg som prosjektleder å holde kontakten med håndverkerne ute i feltet. Du beskriver og fordeler enkelt oppgaver digitalt og får like enkelt dokumentasjon og oppdateringer om hvordan det går med oppdraget.  Håndverkerne dokumenterer selv med mobilen og resultatet blir tilgjengelig direkte i MEPS.
Zoome på bilder i kalkuleringen
I vår forrige release innførte vi muligheten til å kunne bruke zoomfunksjon på bilder i dokumentarkivet. Nå fungerer dette også for bilder som vises i kalkuleringen.


Oppdatering av Meps materialpriser 

Det har skjedd en forandring på markedet når det gjelder materialpriser, så materialprisene i Meps har blitt justert i forhold til dette. 

For å forstå størrelsesorden på prisutviklingen så vedlegges en liste med %-forandringer per materialprisgruppe (de vanligste forekomstene):


Materialprisgruppe

% forandring

Materiale for betong og mur

7

Parkett og Laminatgulv

4

 

Gipsvarer

3

Invendig maling/sparkel/glasfiberstrie

9

Gulvbelegg

4

Trebaserte plater

1

Gulvsp/Latex/Silikon/Våtr.materialer

5

Kemisk-tekniske varer

8

Trelast

5

Isolasjonsvarer/Mineralull

2

Jern/metall/festemateriale

8

Listverk/Skap/Dører mm

7

Keramiske varer

1

Utvendig farge

-5

Linoleum

-3

Tekstil- og eksklusive tapeter

-6

Tetningsskikt/plast

5

Tapeter papir

-18

Profilerte plater

5

Kabler og ledninger

2

Støpte rør og deler

4

Hvitvarer

0

Kobberrør og deler

4

Tepper

0

Sanitærporselen

6

Falsade lister/det - galvanisert

5

Plastrør og deler

3

Sanitærarmatur

4

El-Installasjonsmateriell

2

Teknisk armatur

5