Erstatt kode i kalkylen

Nå kan du erstatte en kode i kalkylen ved å trykke på arbeidsstykket i kalkylen. I kodetreet på venstre side dukker det da opp et symbol (⇄) som viser at du kan erstatte koden ved å velge og legge til en annen kode.
 Oppsummering av kostnader per posisjon i kalkylen 

For å gjøre det enklere å kalkulere vises kostnad for Arbeid samt Materiale for hver posisjon (for eksempel Gulv, Vegg osv). 

 Du kan bruke dette i kombinasjon med filtreringen for å tilpasse oppsummeringen slik du ønsker. Ved å velge f.eks Nymontering, vises kostnaden for Nymontering på hver posisjon.  Ny bransje: Skadedyrsanering

Det har blitt lagt til en ny bransje for å kunne skille mellom prisene for skadedyrsanering og annen sanering. Denne bransjen har ingen koder koblet til seg. 

Visning av antall oppdrag i oppdragsmenyen
For å gjøre oppdragssiden enklere å navigere i, innførte vi forrige måned en løsning med sidenummerering med 24 oppdrag per side. Nå er det også mulig å se det totale antallet oppdrag som kommer frem av søket.Notes 10. oktober 2020