Filtrering på oppdragssiden. 

Det nye filterpanelet på høyre side kommer alltid til å være oppe når brukeren starter Meps, men det er mulig å lukke dersom man ønsker det. 

I filterpanelet har vi lagt til et filter for å sortere frem oppdrag som er skapt imellom spesifikke datoer, slik at du f.eks. kan se hvilke oppdrag som er lagt til den siste uken eller måneden. 

Tidligere har alltid det sist skapte oppdraget blitt vist øverst, men nå går det an å endre på oversikten slik at det eldste oppdraget kommer øverst. 

Søkefeltet har fått nytt utseende og det valgte søkealternativet vises som et vannmerke i søkefeltet. 


Sidenummerering på oppdragssiden

Vi har endret hvordan oppdrag vises på oppdragssiden. Fra å ha vist 20 oppdrag som standard, der brukeren må trykke på  ”Vis flere”, for å se flere oppdrag, har vi nå lagt til såkalt sidenummerering. Det innebærer at oppdragene vises på faste sider som det går an å trykke mellom, med 24 oppdrag per side. Det gjør blant annet at når man går ut fra ett oppdrag og tilbake til oppdragssiden, vil man komme tilbake til samme side som man var på.


Forklarende tekst ved valg av vikar

Nå vises en tekst som opplyser om at det ikke går å velge en vikar som ikke tilhører samme bedriftsenhet som brukeren som trenger vikar.


Kalkyler sendes alltid fra kalkuleringen
Tidligere har entreprenører kunnet sende inn kalkyler fra Hendelser, men nå går det kun å gjøre dette fra kalkuleringen. Dette er for å følge prosessen med gransking av kalkyler.


Endring av utseende på øyeblikksbilder og granskingsoversikt

Utseende på øyeblikksbilder og granskingsoversikten har blitt endret for å passe bedre med hverandre. Dette for å tydeliggjøre at det ikke er et liveoppdrag som vises. 


Forbedringer i kodetreet

Om du slår sammen kodetreet, så ser du fortsatt hovedkategoriene. Du får også informasjon om hvor i kodetreet du er når du holder pilen over en kategori eller et arbeidstykke. 


Flytte koder og grupper i den nye kalkuleringen

For å lettere kunne flytte koder og grupper så finnes det nå en kortkommando for dette (bokstaven M). For å komme til en liste for alle kortkommandoer så trykker man ”?”. 

 

Link til Meps Regler & Retningslinjer i den nye kalkuleringen

Kjennskap til Meps Regler & Retningslinjer er en forutsetning for å kunne utføre en riktig kalkyle. Derfor har vi nå lagt en link fra kalkyleoversikten direkte til dokumentet. Linken finnes under mer-menyen ved siden av filter.


Koder fra forsikringsselskaper blir automatisk godkjente

For å legget il rette for godkjenning av en kalkyle, blir koder som forsikringsselskapet legger til eller redigerer automatisk godkjent. Dette gjelder for koder med følgende utførende: sluttkunde eller kundens entreprenør, entreprenør/befaringsselskap med generell avtale samt forsikringsselskap. 


Ny bransje i Meps: Befaring

For å tydeliggjøre hvilken rolle en viss utfører har, så har en ny bransje blitt lagt til i Meps: Befaring.