Informasjon om kalkyleunderlag i den nye kalkuleringen
For å gjøre både kalkulering og granskning enklere finns nå en oversikt av oppdraget i kalkuleringen, med for eksempel informasjon om forsikringen og objektet.

Kopier koder fra stengte oppdrag
Flere brukere har etterspurt muligheten til å kopiere koder fra oppdrag man har satt som ferdigstilt. Nå kan man det, og det går også an å kopiere koder fra kalkyler i øyeblikksbilder.


Forsikringstakerens entreprenør som forvalgt utfører
For å gjøre kontantoppgjørssaker enklere går det nå an å velge forsikringstakerens entreprenør som forvalgt utfører, i tillegg til forsikringstakeren selv.

 

Mer informativ startside.

Tidligere har man som bruker kommet til «Å gjøre» kortene på startsiden, for deretter å kunne trykke seg videre til «Informasjon» eller «Bokmerker». Nå vises «Å gjøre», «Informasjon», og «Bokmerker» samlet på startsiden for å gi et bedre overblikk.

 

Filter på oppdragssiden
Filtreringen på oppdragssiden er nå flyttet til høyresiden og fungerer på samme måte som i den nye kalkuleringen.

 

Påminnelse om at den gamle kalkuleringen stenges
Som tidligere meddelt, kommer ikke den gamle kalkuleringen til å være tilgengelig etter august-releasen.

 

Nytt utseende på e-post fra Meps
Vi skal se over utseendet på e-post som sendes fra Meps, slik at de alle følger samme mal. Dette gjennomføres kontinuerlig til høsten 2020.

 

Nye befaringsskjemaer 
Nå er det opprettet to nye befaringsskjemaer. Et for skadedyr og et for Innbo.