Legg till bokmerke i kalkuleringen för att lättare hitta tillbaka till der du var

För att enklere hitta tillbaka till det du var i en kalkyle kan man nå sitta.


Maler i den nye kalkuleringen 

Filtreringen av maler är förbättrad i den nya kalkuleringen. Det kommer nu att få en filterkoder i malen för att välja en kod som man vill ha i kalkylen.


Granskning i den nya kalkuleringen 

Nå finns det möjlighet för en stor kalkyler med hjälp av den nya kalkuleringen. När en man bestiller ska ta beslut på en kalkyl går det inte längre än en snabbavgjørelse. I stedet havner man i granskningsoversikten för øyeblikksbildet som som beklagar när kalkylen skickar till beslut.  

Man kan godkänna / avslöja / ta bort en beslut, båda på koderaden och flera i en grupp genom att markera flera koder samtidigt. Det är också möjligt att kommentera på koderaden. Det är en knapp längst upp till höger på sidan som visar de senaste händerna på en Innsendt kalkyle, med en länk till det ögonblickliga biljetten från uppdraget. 

Jag granskningsoversikten är det också samma filtreringsmulighet som jag kalkuleringar. Også sammanstillingen over oppdraget er tilgengelig. 

Det är också en knapp för att ta en beslut. Vid beslut kan man skriva en sluttkommentar och redigering av granskningen låses. Det är inte längre möjligt att godkänna eller underkjena koder i liveversioner av kalkylen, det är inte det versionen av kalkylen som ska granska.


Ny aktivitet: Arbeta på plats nedladdat
 Vi har utvidgat tillgängliga aktiviteter med Arbeta på plats slutfört som kan användas för att dokumentera prosess när den första entreprenören är klar med jobben ute hos kunden.


Standardiserat utseende på e-postmaler
 E-post som skickas från Meps till användare har haft lite olika utformningar. Nå ser vi över dessa sådana på alla e-post får en mer enhetlig utformning.


Markedspåvirkende forandring för Flislegging

Som tidigare skrivet i utsendt information om förhandsinformation, kommer kodverk för Flislegging till å uppdateringar, både för kodestruktur och arbetsmengder, jag tillsammans med juni-releasen. För att göra övergångar till de nya kodestrukturerna, inklusive annat för eventuella behov som uppdateringar av avtaler och försäkringsvillkor, kommer de gamla koderna att bli kvar i Meps fram till 22 juni 2020.