Befaringsrapporter i Bilder og dokument

Nå finner du befaringsrapporter for fullførte befaringer under Bilder og dokument for oppdraget. Det gjør det raskere å åpne hver rapport for seg. Rapporten kan også deles med (og fjernes fra) Meps kundesiden.

  

Få varsler når en meldingstråd du følger oppdateres

Tidligere har man fått e-post og pop-up-varsel når en meldingstråd man følger oppdateres. Nå vises disse varslene også i innboksen, akkurat som om man får en melding i en tråd man aktivt deltar i. 


Private meldinger

Nå kan man sende private meldinger mellom to brukere i et oppdrag. Det vil ikke være mulig for noen andre som deltar i oppdraget å se disse meldingene, uansett organisasjonstilhørighet.


Medvirke på et oppdrag via ulike avtaler
Tidligere har en part kunnet medvirke i et oppdrag med ulike roller, med begrensningen av at oppdraget måtte benytte samme avtale. Nå kan en part eksempelvis bli invitert av en bestiller med en avtale, og siden bli invitert som eksempelvis underentreprenør med en annen avtale i det samme oppdraget.


Floor Plan Creator for iOS og UWP
Meps integrasjon med skisseverktøyet Floor Plan Creator, som lar deg lage profesjonelle plantegninger og få inn mål på rom i Meps, har vært tilgjengelig på Android. Fra nå av støttes også iOS (Apple) og UWP (Windows).


Endre kontaktperson i flere pågående oppdrag
Om man vil bytte kontaktperson i flere pågående oppdrag samtidig, for eksempel om brukerens slutter, kan man dette nå. Tidligere har dette kun kunnet endres inne på det respektive oppdraget. Nå kan man direkte fra oppdragssiden velge flere oppdrag og så velge hvilken bruker som skal være kontaktperson på disse.


Utvidet koordinatorfunksjonalitet
Tidligere har en koordinator hverken kunnet se interne mapper i Bilder og dokument eller de interne kommentarene i Om oppdraget som bestilleren har lagt til. Nå er dette endret så bestillere og koordinator har fult innsyn i hverandres interne mapper og interne kommentarer.


Synlig/offentlig notatlogg i oppdraget
Det har vært et noteringsfelt i «Om oppdraget» som bare kan ses innenfor organisasjonen (interne notat). Dette forblir en funksjon, men vi har lagt til en ny notatfunksjon for «Om oppdraget» som alle parter i oppdraget kan se (synlige/offentlige notat). Dette er tiltenkt brukt for saker som berører flere i oppdraget. Notater som skrives som synlige/offentlige lagres med brukerens navn og dato, og kan ikke fjernes eller endres på.


Bedre utvalg av vikarer
Tidligere har brukere i organisasjoner som organiseres via forretningsenheter måtte velge blant alle brukere i organisasjonen når hen har søkt etter vikarer. Nå vises bare brukere som tilhører samme forretningsenhet som den som søker etter vikaren, som også er de som faktisk kan fungere som vikarer i disse oppgavene.

 

Rediger avtalte koder i Betakalkuleringen 

Man kan endre Mengde, Bransje og Avskrivning på avtalte koder. 

 

Rediger egne koder i Betakalkyleringen 

Man kan nå endre Betegnelse, Enhet, Mengde, Pris per enhet, Utførere, Bransje og Avskrivning på egne koder. For Egne koder/Materiale kan man også redigere Hovedmateriale, Tilleggsmateriale, Svinn og Leverandør.

 

Kodeinformasjon i Betakalkuleringen

Kodeinformasjon er nå tilgengelig på koderaden. Kodeinformasjonen inneholder kodedetaljer, informasjon om material, prissammenstilling samt beskrivende informasjonstekst om koden. Ved materialprisen for hovedmateriale vises også hvilket påslag eller rabatt som gjelder i henhold til avtalen. 

 

Håndtere bilder og dokument i Betakalkuleringen

For å kunne redigere og laste opp bilder og dokumenter i Betakalkuleringen ligger det nå en link til dokumentportalen under Bilder. 

 

Snarvei mellom dagens kalkulering og Betakalkuleringen

Betakalkuleringen kommer til å erstatte dagens kalkulering så informasjon om dette har blitt lagt til øverst i kalkuleringsoversikten. Her er en link for å enkelt kunne veksle til den nye kalkuleringen. I Betakalkuleringen er det en link for å enkelt kunne bytte til dagens kalkulering. Vi håper at så mange som mulig prøver Betakalkuleringen allerede nå for å gjøre overgangen enklere når tiden er inne.

 

Oppdatering av Meps Regler og retningslinjer 

I forbindelse med med releasen 2020-04-04 så kommer koder for tildekking av trapp å legges til. Dette medfører en oppdatering av Meps Regler og Retningslinjer som vil gjelde fra 2020-04-04. Forandringen berører kapitel 2.3.8 og er en oppdatering rundt å håndtere tildekking av trapp.

 

Oppdatering av Meps materialpriser for bransje Rør

Som tidligere informert kommer Meps materialpriser for bransje Rør til å bli oppdatert. Oppdateringen skjer for at Meps materialpriser for bransje Rør skal tilsvare en rimelig konsumentpris fra grossist.