Opprydding i «Å gjøre-kort» og «Informasjonskort» som er eldre enn 3 måneder

«Å gjøre-kort» og «Informasjonskort» som har ligget inaktive på startsiden mer enn 3 måneder kommer automatisk til å fjernes. Dette gjøres for å gi plass til mer aktuelle kort. 


Endre flere koder samtidigt i Beta-kalkuleringen 

Man kan nå markere og endre type, utførere og bransje på flere koder samtidig i Betakalkuleringen. En ny meny med ikoner ligger ovenfor kodene i kalkuleringen så man enklere kan utføre justeringer. Menyen lå tidligere nederst på siden. 


Link til sammenstillinger i Beta-kalkuleringen

Det finns nå linker til rapportene Kostnadssammenstilling, Fordelingsliste, og Total Kostnadssammenstilling under kalkylesammenstillingen i Beta-kalkuleringen. 


Forvalgt utfører i Betakalkuleringen 

Man kan nå se hvilken utfører som vil settes på nye koder i Betakalkuleringen. Det er også mulig enkelt bytte forvalgt utfører.

 

Beskrivende tekst om koder i Beta-kalkuleringen

Nå har vi lagt til en beskrivende informasjonstekst om hver kode i kodetreet i Beta-kalkuleringen. Trykk på i-symbolet vedsiden av koden, så dukker teksten opp.  


Øvrige forbedringer i Beta-kalkuleringen 

Nå kan man gå direkte til kodetreet via selve koden. Man kan også slette grupper (det som tidligere ble kalt overskrifter) og koder i et enkelt trinn.


Adresse til oppdraget i e-postemnefeltet

Nå ser du oppdragets adresse i emnefeltet på de e-postene som sendes ut av Meps. Dette gjør det enklere å se hvilket oppdrag det gjelder uten å måtte åpne e-posten. Dette har blitt etterspurt av våre brukere.