Velg språk i Meps kundeportal

Nå kan man velge språk i kundeportalen, slik at eksempelvis en svensk forsikringskunde kan få sin kundside på svensk til tross for at forsikringsselskapet er norsk.  Språkvalget gjøres i det lenken sendes til kunden. Tidligere var språket i kundeportalen knyttet til hvilket land forsikringselskapet var registrert.


Lagre data om forsikringstakere

Fra og med denne releasen forsvinner ikke lenger informasjonen om forsikringstaker når du krysser av på «Samme som er ansvarlig for objektet». Hvis krysset fjernes vises informasjonen om forsikringstakeren igjen.


Se bildetekst i besiktigelsesrapporten i appen

Nå kan man se all innlagt bildetekst også når man ser på en befaringsrapport i befaringsappen, akkurat slik man allerede kan i webversjonen.


Redigere gruppe i Betakalkuleringen

Forskjellig fra dagens kalkulering så kommer begrepet «Overskrift» til å kalles «Gruppe» i Beta-kalkuleringen. Det er nå mulig å legge til, bytte navn, og fjerne en gruppe. Når man fjerner en gruppe, fjernes også alle koder som inngår i gruppen. 


Redigere materiale i Betakalkuleringen

Nå kan man redigere materiale på koderaden i Betakalkuleringen. Det er også et filter som forenkler  valget av materialer. 

 

Strukturell forandring for Selvjusterende masser i Meps

Som tidligere opplyst, kommer en strukturell forandring for Selvjusterende masser til å innføres for å gjøre kalkuleringen enda enklere. Dette innebærer at selvjusterende masser plan og selvjusterende masser med fall får en ny kodestruktur.


Oppdatering av materialpriser i Meps 

En gjennomgang av Meps materialpriser er utført på de 400 mest brukte materialene. Identifiserte prisjusteringer kommer til å gjennomføres ved desember-releasen i Meps. 

En egen gjennomgang av Meps priser på rørmateriale pågår også.  Informasjon om forandringer på rørprisene blir sendt ut separat.