Ny plassering for kamera og opplasting av bilder i appen.

Tidligere lå kamera og funksjonen for opplasting av bilder nederst på skjermen, hvor de iblant skjulte visse andre elementer på skjermen. Nå har de fått en ny plassering, øverst i befaringsappen. 


Oppdaterte Meps Regler og Retningslinjer 

Meps Regler og Retningslinjer oppdateres 191202. Foruten mindre rettelser berøres følgende kapittel: 

1 – Avklarer at hjelpetekster på kodenivå anses å være en del av Meps Regler og Retningslinjer. 

3.4.3, 3.4.5, 3.4.6 – Avklaring for å bedre forklare hvordan Meps skal anvendes for bransjen Rør. 

3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 - Avklaring for å bedre forklare hvordan Meps skal anvendes for bransje El. 


Strukturell endring for Selvjusterende masser i Meps

For å forenkle kalkuleringen planlegges en strukturell endring i forbindelse med releasen i desember. Dette innebærer at selvjusterende masser plant og selvjusterende masser med fall kommer til å beregnes ut ifra en snittverdi, og at en ny kodestruktur blir innført.