Ny aktivitet, Kostnad/Erstatning godkjent av kunde

Nå kan en bruker legge til aktiviteten "Kostnad/ Erstatning godkjent av kunde". Dette er tenkt å benyttes når kunden er blitt informert om sin del av skaden/reparasjonen. Dette vises og fungerer på samme måte som øvrige aktiviteter.

 

Forandringer i Meps-treet på kategorier og arbeidskoder.

I forbindelse med administrering av Meps data hender det at kategorier og koder i Meps-treet fjernes eller nye legges til. Dette kan påvirke avtaler og forsikringsvilkår. Når vi foretar slike endringer kommer vi til å sende ut en epost til alle administratorer og avtaleansvarlige, slik at disse kan se over sine avtaler og forsikringsvilkår.

 

Bruk Meldinger(chat) før man aksepterer et oppdrag
Nå kan man som invitert part i et oppdrag skrive meldinger til andre parter før man aksepterer oppdraget. Dette gjør det enklere å få den informasjonen man ønsker før man fatter en beslutning og aksepterer en oppdragsinnbydelse.

 

Bruk Meldinger (chat) etter at man har ferdigstilt oppdraget
Nå kan man som part i et oppdrag bli kontaktet via meldinger selv etter at man er ferdig med oppdraget. Dette er så organisasjoner som faktisk er ferdig skal slippe ha oppdraget pågående til de andre partene blir ferdig, og at kommunikasjonen som tilhører oppdraget kan fortsette innenfor rammen av det samme oppdraget. For at man fortsatt skal få varsel om nye meldinger etter at man er ferdig i oppdraget må motparten nevne deg i meldingstråden.


Bedre presentasjon for bildevisning i Meps i nettleser
Nå lagres bilder i riktig størrelse med en gang når de lastes opp i Meps, noe som gir raskere framvisning. Tidligere skjedde størrelsestilpassing først når man faktisk trykte på bildet i ettertid, noe som førte til ventetid. Funksjonen gjelder i første omgang bilder du laster opp via nettleser, ikke app.

 

Nye krav for å sende inn en kalkyle til avgjørelse
Nå må en kalkyle inneholde en del informasjon for at en entreprenør skal kunne sende den til bestilleren for en avgjørelse. Det må ligge inne en utøver på alle koder i oppdraget, og det kreves at det er satt en egenandel og vilkår ved forsikringsoppdrag.


Kontaktperson ved kopiering av oppdrag
Nå blir den brukeren som kopierer et oppdrag automatisk satt som kontaktperson. Tidligere var man tvunget til å selv velge en kontaktperson, som ofte kunne skape kluss om dette ble glemt – da gikk varsler ut til alle kontaktpersoner i avdelingen eller bedriften.

 

Endring av struktur i besiktigelsesrapporten
Nå vises sammenfatningen lengre oppe i befaringsrapporten, og med en tydelig overskrift, så den ikke skal kunne overses.

 

Raskere oppdragssøk
Nå kan du søke raskere og enklere etter oppdrag. Du kan nå begrense søket til å gjelde for spesifikke kategorier. For eksempel kan du velge å søke på kun skadenummer og da bare få treff som matcher dette skadenummeret, og ikke for eks. postnummer som kan inneholde de sifrene man har søkt på.  Funksjonen kommer til å bli sluppet gradvis i den kommende måneden.

 

Beta-kalkuleringen

Legge til kommentar i Beta-kalkuleringen

Man kan nå legge til en kommentar på raden i Beta-kalkuleringen. 


Ferdigmarkering i Beta-kalkuleringen

Man kan nå ferdigmarkere en eller flere koder i Beta-kalkuleringen. Markeringen vises i grønt langs høyre side på raden. 


Oppdatering i Regler og Retningslinjer

En oppdatering av Regler og Retningslinjer er planlagt den 191202. Foruten mindre endringer berøres følgende kapitel:

1 – Avklarer at hjelpetekster på kodenivå anses å være en del av Meps Regler og Retningslinjer.

3.4.3, 3.4.5, 3.4.6 – Avklaring for bedre å forklare hvordan Meps skal benyttes for bransjen Rør.

3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 - Avklaring for beder å forklare hvordan Meps skal benyttes for bransjen El.